עדכוני - מילון קללות בערקית

מילון הקללות העירקיות השלם - חובה לכל פלאפון.
תדירות: יומי מתחדש
מחיר: 1 ש"ח להודעה
דוגמה להודעה:
מילון עירקי: תמרעל בלחרא - שיתגלגל בחרא

הזן מספר נייד: 
 
חזרה לרשימת העדכונים
0. דף הבית